Strona główna

WITAMY  W  BIULETYNIE   INFORMACJI   PUBLICZNEJ 

                          G M I N Y    G A W O R Z Y C E

Informacje sprzed 1 października 2013r. znajdą Państwo

na archiwalnej stronie BIP Gaworzyce:

http://www.sbip.pl/ngaworzyce/

 

 

U W A G A !    NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA

http://bip.gaworzyce.com.pl/gg/ogloszenia/ogloszenia-2017r/12373,Nieodplatna-pomoc-prawna-informacja.html

http://bip.gaworzyce.com.pl/gg/ogloszenia/ogloszenia-2017r/13063,Harmonogram-dzialania-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-2018r.html

 
 
 

URZĄD GMINY W GAWORZYCACH

ul. Okrężna 85
59-180 Gaworzyce
tel. (76) 8316285,  fax (76) 8316286
e-mail: ug@gaworzyce.com.pl
strona internetowa gminy: www.gaworzyce.com.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Gminy:
Poniedziałek - 7:00 - 15:00
Wtorek - 8:00 - 16:00
Środa - 7:00 - 15:00
Czwartek - 7:00 - 15:00
Piątek - 7:00 - 15:00
 
 
Urząd Gminy:
NIP: 693-12-46-485          REGON: 000533890
 
Gmina:
NIP: 692-22-55-154          REGON: 390647587
 
 
UWAGA!!!  
Od 31 stycznia 2014r. zmiana konta bankowego:
93 8653 0004 0000 0093 4507 0004
Bank Spółdzielczy Przemków
 
 
 
  • Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 13:30-16:00
  • Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 15:00-16:00
  • Radna/y Gminy Gaworzyce przyjmują interesantów w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 14.00-15.00  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach (pokój nr 4)

 

 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
  • wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznych w miejscach ogólnodostępnych,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy,
  • udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Gaworzyce (art. 10 ust. 1 ustawy).
  • wniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc wniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc (27.50 KB)