AKTUALNOŚCI

Data publikacji 06.03.2015

Zmiany od 1 marca 2015r. - System Rejestrów Państwowych

Zintegrowany System Rejestrów Państwowych

Od 1 marca pracownicy działów ewidencji ludności i dowodów osobistych w urzędach gmin a także w urzędach stanu cywilnego rozpoczęli pracę z nowym, centralnym Systemem Rejestrów Państwowych (SRP). To pierwsza w historii Polski tak duża integracja rejestrów zawierających nasze dane. Integracja tak kluczowych z punktu widzenia działania państwa rejestrów jest procesem złożonym i skomplikowanym. Jak każde zaawansowane technologicznie rozwiązanie, potrzebuje czasu na rozpoznanie, ustabilizowanie i wypracowanie lepszych sposobów działania. W okresie przejściowym mogą pojawić się niedogodności oraz problemy techniczne. Prosimy o cierpliwość i zrozumienie.

Dzięki integracji baz PESEL, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, adres zameldowania nie będzie już decydował o właściwości urzędu, w którym chcemy załatwić swoją sprawę. Do tej pory każda gmina pracowała na odrębnym, fragmentarycznym systemie. Urzędnicy gromadzili i mogli korzystać tylko z informacji, które dotyczyły mieszkańców ich gminy. To dlatego większość spraw, np. odebranie odpisu aktu urodzenia lub wyrobienie dowodu osobistego, musieliśmy załatwiać w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania.

Od 1 marca urzędnicy pracują na jednym, dostępnym dla wszystkich gmin Systemie Rejestrów Państwowych. Zyskały tym samym dostęp do ogólnopolskiej bazy danych. Oznacza to, że sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie gminy lub USC na terenie całego kraju.

Nowe dowody osobiste

Od 1 marca dowód osobisty możemy wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Taką możliwość daje nowy System Rejestrów Państwowych.

Z nowego dowodu osobistego zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza.

Rejestracja aktów stanu cywilnego

Od 1 marca działa elektroniczna baza, do której sukcesywnie są wprowadzane wszystkie akty stanu cywilnego. Do tej pory taka baza – wspólna dla całego kraju – nie istniała. Dokumentów (aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu), które będą wprowadzone do bazy, jest około 90 mln. Część z nich znajduje się w księgach papierowych, a część w stworzonych przez gminy elektronicznych aplikacjach wspierających. Przed 1946r. rejestracji urodzenia, ślubu czy zgonu dokonywano w wyznaniowych księgach metrykalnych. Dopiero po 1946r. możemy mówić o świeckiej rejestracji aktów stanu cywilnego. W urzędach stanu cywilnego przechowywane są nawet 100-letnie akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu.

Od 1 marca br. ruszył System Rejestrów Państwowych, który połączył w jeden system najważniejsze polskie rejestry. Tego samego dnia weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Dzięki zmianom ma powstawać ogólnopolska baza aktów stanu cywilnego, która będzie sukcesywnie napełniana. Oznacza to, że np. odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu możemy odebrać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju, a nie jak do tej pory w miejscowości gdzie zdarzenie miało miejsce.

WIĘCEJ: https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12995,1-marca-zobacz-co-sie-zmieni.html

Data publikacji 06.03.2015

Data modyfikacji 06.03.2015
Rejestr zmian
Autor: Elżbieta Litwin

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 4272 wizyt