Urząd Gminy Gaworzyce

Uchwała nr IX/66/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gaworzyce informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za pierwsze półrocze 2019 roku.

Metadane

Data publikacji : 31.10.2019
Data modyfikacji : 04.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Rak
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry