Archiwum ogłoszeń 2016r.

Data publikacji 23.03.2017

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Kłobuczynie - do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

                                                          Załącznik nr 1

                                                         do Zarządzenia  Nr 21/2017

                                                         Wójta Gminy Gaworzyce

                                                         z dnia 22 marca 2017r.

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce  położonych w Kłobuczynie, gmina Gaworzyce oznaczonych numerem ewidencyjnym 344/5, 344/6 oraz 344/7 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

            Lp.

Położenie

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Nr

Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

w planie MPZP

Rodzaj zbycia

Cena

nieruchomości netto

(zł)

Opis

nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

7.

8.

1.

Kłobuczyn dz. nr 344/5

792

LE1G/00031350/5

7MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/ usługi komercyjne.

Przetarg nieograniczony

20.800,00

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kłobuczyn dz. nr 344/6

1042

LE1G/00031350/5

7MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/ usługi komercyjne.

Przetarg nieograniczony

25.900,00

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kłobuczyn dz. nr 344/7

1010

LE1G/00031350/5

7MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/ usługi komercyjne.

Przetarg nieograniczony

26.500,00

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 5 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

                                                                                                                                  Wójt

                                                                                                                                                                                                                     (-) Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 23.03.2017

Data modyfikacji 23.03.2017
Rejestr zmian
Autor: Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 137 wizyt