Archiwum ogłoszeń 2016r.

Data publikacji 04.04.2017

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - decyzja o warunkach zabudowy - bud. mieszkalny

Gaworzyce, dnia 4 kwietnia 2017r.

GN 6730.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zostało zakończone postępowanie w sprawie Decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą oraz budynku inwentarskiego (stajnia do 10 DJP) na działce o numerze ewidencyjnym 141/1,

położonej w Kurowie Wielkim - obręb ewidencyjny Dalków, gmina Gaworzyce,

powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających  z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania.

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 04.04.2017

Rejestr zmian
Autor: Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 108 wizyt