Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 07.07.2017

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do odpłatnego nabycia przez Gminę Gaworzyce

do Zarządzenia Nr 44/2017

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 5 lipca 2017 r.

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do odpłatnego nabycia przez Gminę Gaworzyce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Gaworzyce

           

 

Lp

Położenie

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Nr

Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

w MPZP

Rodzaj nabycia

nieruchomości

Cena

nieruchomości (zł)

Opis

nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

7.

8.

1.

Dalków

obręb Dalków  

dz. nr 83/1

45

LE1G/00006001/0

30 MR/MN/ML – zabudowa zagrodowa/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/zabudowa mieszkaniowa letniskowa oraz symbolem Ks – proj. odcinki kanalizacji tłocznej

odpłatne nabycie

1.541,00 zł

nieruchomość

niezabudowana

 

                       

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl.

 

Data publikacji 07.07.2017

Data modyfikacji 07.07.2017
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 114 wizyt