Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 07.07.2017

Ogłoszenie - wykaz pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników na okres do 3 lat

z dnia 7 lipca 2017 r.

 

WYKAZ

 

pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników na okres do 3 lat

 

Lp

Nr działki, określenie w ewidencji gruntów,Księga Wieczysta

Powierzchnia pom. gospodarczego

w m2

Położenie

Przeznaczenie

w MPZP

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka miesięcznego czynszu za wynajem 1 m2 pom. gospod. murowanego

Opis nieruchomości

1.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 1

2.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2 KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy 

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 2

3.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

8

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 3 i 8

4.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 4

5.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 5

6.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 6

7.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 7

8.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 9

9.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

8

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 10 i 17

10.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 11

11.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 12

12.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 13

13.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 16

14.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 18

15.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 19

16.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 20

17.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

28

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 21

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce sbip.pl/ngaworzyce przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa

 

Wójt

                                                                                               (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

Data publikacji 07.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 80 wizyt