Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 07.07.2017

Ogłoszenie - WYKAZ części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gaworzyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników na okres do 3 lat

                                                                                                             Załącznik nr 2

                                                                                                             do Zarządzenia Nr 45/2017

                                                                                                             Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                             z dnia 7 lipca 2017 r.

 

WYKAZ

części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gaworzyce przeznaczonej

do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników

na okres do 3 lat

 

Lp.

Numer

działki i określenie w ewidencji gruntów Księga Wieczysta

powierz

w m2 (dzierżawiona)

Położenie

Przeznaczenie

w MPZP

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1 m2

Opis nieruchomości

1.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

10

Obręb

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

1 zł + obowiązujący podatek VAT

grunt pod garażem

2.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

21

Obręb

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy 

1 zł + obowiązujący podatek VAT

grunt pod garażem

 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej sbip.pl/ngaworzyce przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

Wójt

                                                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

Data publikacji 07.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 124 wizyt