Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 28.07.2017

Ogłoszenie - wykaz lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dzików - do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Gaworzyce     z dnia 26 lipca 2017 r.

W Y K A Z

lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 15 w miejscowości Dzików, obręb Gaworzyce w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1 o pow. 673 m2 KW 57004 przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców na czas nieoznaczony

Lp.

Nr działki, powierzchnia i położenie, Księga Wieczysta

Powierzchnia lokalu i pomieszczenia przynależnego

Rodzaj zbycia nieruchomości

Wysokość miesięcznej stawki czynszu 2,50 zł/m2

Wysokość miesięcznej stawki czynszu netto 3,50 zł/1m2 – garaż

2,50 zł/m2 – pom. gospod. murowane.

Opis nieruchomości

1.

21/1 o pow. 0,0673 ha Dzików                KW 57004

pow. lokalu 39,70 m2 piwnica o pow. 27,10 m2 garaż o pow. 18,60 m2

Najem na czas nieoznaczony

99,25 zł

65,10 zł

Lokal na parterze nr 2

2.

21/1 o pow. 0,0673 ha Dzików              KW 57004

pow. lokalu 70,70 m2 piwnica o pow. 28,60 m2 pom. gosp. o pow. 14,50 m2 garaż o pow. 12,10 m2

Najem na czas nieoznaczony

176,75 zł

36,25 zł

+ 42,35 zł

=78,60 zł

Lokal na parterze nr 3

3.

21/1 o pow. 0,0673 ha Dzików               KW 57004

pow. lokalu 104,4 m2 strych o pow. 36,60 m2,

piwnica 8,60 m2  pom gosp. o pow. 19,50 m2

Najem na czas nieoznaczony

261,00 zł.

48,75 zł

Lokal na poddaszu nr 4

Do miesięcznej stawki czynszu za garaż i pomieszczenie gospodarcze murowane  doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, w miejscowości Dzików oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

                                                                                               Wójt

                                                                                     (-)  Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 28.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Kocik Katarzyna

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 126 wizyt