Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 04.10.2017

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.

                                                                                                                                                                   Załącznik

                                                                                                                                                                   do Zarządzenia Nr 63/2017

                                                                                                                                                                   Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                                                   z dnia 3 października 2017r.

WYKAZ

nieruchomości rolnych położonych w Gminie Gaworzyce przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców

 

Lp.

Numer

działki i określenie w ewidencji gruntów

powierz

w ha (dzierżawiona)

Nr

Księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w SUiKZP lub MPZP  

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego

Opis nieruchomości

1.

74/4

(R IIIa)

0,6069

LE1G/00031351/2

Obręb

Grabik

5.R – tereny z przewaga użytkowania rolniczego oraz istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20 kV

Dzierżawa na okres do 3 lat

2,16 dt pszenicy

grunt rolny

 

2.

47

(R II 0,08 ha, R IIIa 1,33 ha)

1,41

LE1G/00033692/8

Obręb Kłobuczyn

R – tereny rolnicze

Dzierżawa na okres do 3 lat

20,10 dt pszenicy

grunt rolny

 

3.

91

(R IIIa)

1,01

LE1G/00033692/8

Obręb Kłobuczyn

R – tereny rolnicze

Dzierżawa na okres do 3 lat

3,70 dt pszenicy

grunt rolny

 

4.

123

(R II 0,53 ha, R IIIb 0,20 ha)

0,73

LE1G/00055388/4

Obręb Dalków

6.R – tereny z przewagą użytkowania  rolniczego

Dzierżawa na okres do 3 lat

2,90 dt pszenicy

grunt rolny

 

5.

54/2

(R IIIa R IIIb)

0,27

LE1G/00055388/4

Obręb Dalków

6.R – tereny z przewagą użytkowania  rolniczego

Dzierżawa na okres do 3 lat

2,40 dt pszenicy

grunt rolny

6.

137

(R II 0,20 ha, R IIIb 0,21 ha, N 0,07 ha)

139

(R II 0,53 ha, R IIIb 0,20 ha)

0,48

 

 

0,98

LE1G/00015451/5

 

LE1G/00055388/4

Obręb Dalków

1.ZC – tereny dla cmentarzy,

8.R – tereny z przewagą użytkowania rolniczego

Dzierżawa na okres do 3 lat

4,50 dt pszenicy

grunt rolny

 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

 

                                                                                              Wójt

                                                                                                                                                                                 (-) Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 04.10.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 168 wizyt