Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 08.11.2017

Informacja o wyniku III przetargu ustnego - sprzedaż lokalu w Gaworzycach

Gaworzyce, dnia 8 listopada 2017 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU

III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego

 w Gaworzycach przy ul. Głównej 6

 

            Komisja przetargowa powołana  Zarządzeniem nr 61/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 3 października 2017r. w celu przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w lokalu informuje, że do przetargu w dniu 8 listopada 2017r. o godz. 1000 przystąpiła:

 

p. Zofia Pietrzak

 

 

Cena wywoławcza – 10.700,00 zł

W wyniku licytacji nabywcą lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Gaworzycach przy  ul. Głównej 6 o powierzchni 16,37 m2 wraz z udziałem w części wspólnej budynku, prawie użytkowania wieczystego nieruchomości numer 290/5 dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi KW Nr LE1G/00029192/2 oraz wyłącznym prawem użytkowania pomieszczenia gospodarczego o pow. 20 m2 położonego na działce nr 290/5 została:

 

p. Zofia Pietrzak

 

W wyniku licytacji lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu osiągnął wartość 10.810,00 zł słownie (dziesięć tysięcy osiemset dziesięć złotych zero groszy).

 

 

 

                                                                       Podpisy Komisji :

 

  1. Anna Młynarczyk                           
  2. Alina Kuntschke-Gabrysz              
  3. Zofia Piwień           

        

Data publikacji 08.11.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 151 wizyt