Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 01.12.2017

Ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Załącznik nr 1  do

Zarządzenia  Nr 83/2017 Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 1 grudnia 2017r.

 

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Dalkowie 1a/4 stanowiącego własność Gminy Gaworzyce przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Marcina Jana Paszkiewicz

 

 

L.p

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Powierzchnia lokalu i zestawienie pomieszczeń

Opis nieruchomości

Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy

Kwota bonifikaty 40%

Kwota do zapłaty

 1.

Dalków 1a

KW LE1G/00031352/9

dz. nr 49/1

o pow. 412 m2

udz. 1735/10000

71,32 m2

(trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC, kotłownia, przedpokój )

Lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku wielolokalowego

42.300,00 zł

16.920,00 zł

25.380,00zł

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 18 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 01.12.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 140 wizyt