Archiwum ogłoszeń 2017

Data publikacji 09.06.2017

WYKAZ części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Witanowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 39/2017

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 9 czerwca 2017 r.

 

WYKAZ

części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Witanowice

obręb Śrem - Witanowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

dla dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

 

Lp.

Numer

działki i określenie w ewidencji gruntów

powierz

w m2 (dzierżawiona)

Nr

Księgi

Wieczystej

 

Położenie

Przeznaczenie

W SUiKZP Gminy Gaworzyce

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego

Opis nieruchomości

1.

110

(R IIIa) o pow. 1700 m2

152

LE1G/00035066/5

Witanowice Obręb

Śrem – Witanowice 

MI – tereny zagospodarowania intensywnego

Dzierżawa na okres do 3 lat

0,03 zł/1m2 nie mniej niż 20,00 zł

grunty rolne – teren zielony

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głosie Głogowa.

 

Wójt

 

                                                                       (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

           

 

 

 

Data publikacji 09.06.2017

Rejestr zmian
Autor: Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 63 wizyt