Archiwum ogłoszeń 2017

Data publikacji 09.06.2017

Ogłoszenie - wynik I przetargu - brak wadium

Gaworzyce, dnia 9 czerwca 2017r. r.

 

PROTOKÓŁ

ZE SPOTKANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

POWOŁANEJ W CELU PRZEPROWADZENIA

I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWNYCH

NR 344/5 oraz 344/6 POŁOŻONYCH W KŁOBUCZYNIE

 

 

Komisja w składzie:

  1. Anna Młynarczyk                          - przewodniczący
  2. Alina Kuntschke-Gabrysz             - członek
  3. Zofia Piwień                                  - członek
  4. Ewa Leszczak                               - członek

 

 

stwierdziła, że do dnia 8 czerwca 2017r. nie wpłynęło wadium na nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami: 344/5 w kwocie 2.000,00 zł oraz 344/6 w kwocie 2.500,00 zł położone w miejscowości Kłobuczyn gmina Gaworzyce.

 

W związku z powyższym I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień  13 czerwca 2017r.  na godz. 1000 oraz 1200 nie odbędzie się.

 

 

 

 

Podpisy Komisji:

 

 

1.  (-) Anna Młynarczyk

 

2.        

 

3 (-) Zofia Piwień

 

4 (-) Ewa Leszczak

 

 

 

 

Data publikacji 09.06.2017

Rejestr zmian
Autor: Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 77 wizyt