Archiwum ogłoszeń 2017

Data publikacji 09.06.2017

Ogłoszenie - wpłata wadium - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kłobuczynie

Gaworzyce, dnia 9 czerwca 2017r.

 

PROTOKÓŁ

ZE SPOTKANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

 POWOŁANEJ W CELU PRZEPROWADZENIA

I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWNEJ

NR 344/7 POŁOŻONEJ W KŁOBUCZYNIE

 

 

 

Komisja w składzie:

  1. Anna Młynarczyk                          - przewodniczący
  2. Alina Kuntschke-Gabrysz             - członek
  3. Zofia Piwień                                  - członek
  4. Ewa Leszczak                               - członek

 

stwierdziła, że do dnia 8 czerwca 2017r. wpłynęła jedna wpłata wadium na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 344/7 położonej w Kłobuczynie w wysokości 2.600,00 zł.

 

Wpłaty dokonał :

  1. Albert Wróblewski-Sperl, Kłobuczyn

W związku z powyższym I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 344/7 położonej w Kłobuczynie ogłoszony na dzień 13 czerwca  2017r.  na  godz. 1400  odbędzie się.

 

 

Podpisy Komisji:

 

1. (-) Anna Młynarczyk

 

2.        

 

3 (-) Zofia Piwień

 

4 (-) Ewa Leszczak

 

 

 

 

Data publikacji 09.06.2017

Rejestr zmian
Autor: Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 83 wizyt