Archiwum ogłoszeń 2017

Data publikacji 09.06.2017

Kwalifikacja do przetargu - brak wadium

Gaworzyce, dnia 9 czerwca 2017 r.

 

 

PROTOKÓŁ

ZE SPOTKANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

POWOŁANEJ W CELU PRZEPROWADZENIA

I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 6

POŁOŻONEGO W GAWORZYCACH

PRZY UL. GŁÓWNEJ 6

 

Komisja w składzie:

 

  1. Anna Młynarczyk                         - przewodnicząca
  2. Alina Kuntschke-Gabrysz             - członek
  3. Zofia Piwień                                - członek
  4. Ewa Leszczak                                - członek

 

stwierdziła, że do dnia 8 czerwca 2017r. nie wpłynęło wadium na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Gaworzycach przy ul. Głównej 6  w wysokości 1.100,00 zł.

 

W związku z powyższym I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Gaworzycach przy ul. Głównej 6 ogłoszony na dzień 14 czerwca 2017r.  na  godz. 1000

nie odbędzie się.

 

 

Podpisy Komisji:

 

1.  (-) Anna Młynarczyk

 

2.

 

3 (-) Zofia Piwień

 

4 (-) Ewa Leszczak

 

 

Data publikacji 09.06.2017

Rejestr zmian
Autor: Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 91 wizyt