Archiwum ogłoszeń 2017

Data publikacji 14.06.2017

Informacja o wyniku przetargu

Gaworzyce, dnia 13 czerwca 2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU

I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 344/7 O POW. 1010 M2  POŁOŻONEJ W KŁOBUCZYNIE ZAPISANEJ W KW LE1G/00031350/5

 

 

            Komisja przetargowa powołana  Zarządzeniem nr 32/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 9 maja 2017r. w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości informuje, że do przetargu w dniu 13 czerwca 2017r. o godz. 1400 przystąpił p. Albert Gerard Wróblewski-Sperl.

 

Cena wywoławcza – 26.500,00 zł netto

W wyniku licytacji nabywcą nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 344/7 o pow. 1010 m2  położonej w Kłobuczynie zapisanej w KW LE1G/00031350/5 został:

 

 p. Albert Gerard Wróblewski-Sperl

 

W wyniku licytacji w/w nieruchomość będąca przedmiotem przetargu osiągnęła wartość 32.927,10 zł brutto słownie (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy).

 

 

     Podpisy Komisji :

 

  1. Anna Młynarczyk                           
  2. Alina Kuntschke-Gabrysz              
  3. Zofia Piwień
  4. Ewa Leszczak                     

 

Data publikacji 14.06.2017

Rejestr zmian
Autor: Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 102 wizyt