Ogłoszenia 2018

Data publikacji 12.07.2018

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Decyzja o warunkach zabudowy

Gaworzyce, dnia 12 lipca 2018r.

 

GN 6730.8.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zostało zakończone postępowanie w sprawie Decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:

 

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków gospodarczych,

budynku garażowego oraz wiaty wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze

ewidencyjnym 648, położonej w Gaworzycach, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających  z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

            Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania.

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

Anita Stangret

 

 

Data publikacji 12.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 62 wizyt