Ogłoszenia 2018

Data publikacji 03.10.2018

Wpłata wadium - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Gaworzyce, ul. Lipowa

Gaworzyce, dnia 3 października 2018r.

 

 

 

PROTOKÓŁ

ZE SPOTKANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

POWOŁANEJ W CELU PRZEPROWADZENIA

I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWNEJ

NR 1262/1 POŁOŻONEJ W GAWORZYCACH PRZY UL. LIPOWEJ

 

 

 

Komisja w składzie:

 

  1. Anna Młynarczyk                          - przewodniczący
  2. Alina Kuntschke-Gabrysz             - członek
  3. Zofia Piwień                                  - członek
  4. Ewa Leszczak                               - członek

 

 

 

stwierdziła, że do dnia 2 października 2018r. wpłynęła jedna wpłata wadium na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1262/1 położonej w Gaworzycach przy ul. Lipowej w wysokości 100,00 zł.

 

Wpłaty dokonał :

 

  1. Bogdan Łoś, Gaworzyce

 

W związku z powyższym I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1262/1 położonej w Gaworzycach przy ul. Lipowej ogłoszony na dzień 5 października 2018r.  na  godz. 1000  odbędzie się.

 

 

 

 

 

Podpisy Komisji:

 

 

1. (-) Anna Młynarczyk

 

2. (-) Alina Kuntschke-Gabrysz

 

3. (-) Zofia Piwień

 

4. (-) Ewa Leszczak

 

 

 

 

 

Data publikacji 03.10.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 41 wizyt