Ogłoszenia 2018

Data publikacji 05.10.2018

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Gaworzyce, dnia 5 października 2018r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 1262/1 O POW. 20 M2 POŁOŻONEJ W GAWORZYCACH PRZY UL. LIPOWEJ ZAPISANEJ W KW LE1G/00023903/8

 

 

            Komisja przetargowa powołana  Zarządzeniem nr 93/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 sierpnia 2018r. w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości informuje, że do przetargu w dniu 5 października 2018r. o godz. 1000 przystąpił p. Bogdan Łoś.

 

Cena wywoławcza – 620,00 zł netto

W wyniku licytacji nabywcą nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1262/1 o pow. 20 m2 położonej w Gaworzycach przy ul. Lipowej zapisanej w KW LE1G/00023903/8 został:

 

 p. Bogdan Łoś

 

W wyniku licytacji w/w nieruchomość będąca przedmiotem przetargu osiągnęła wartość 774,90 zł brutto słownie (siedemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy).

 

 

 

     Podpisy Komisji :

 

  1. Anna Młynarczyk                           
  2. Alina Kuntschke-Gabrysz              
  3. Zofia Piwień

   

 

Data publikacji 05.10.2018

Data modyfikacji 05.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 41 wizyt