Ogłoszenia 2018

Data publikacji 06.11.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa budynku jednorodzinnego - Koźlice

Gaworzyce,  dnia 6 listopada 2018r.

 

GN  6730.38.2018

wg   rozdzielnika  

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Stosownie do dyspozycji art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m ,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p.n. :

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 245, położonej w obrębie geodezyjnym Koźlice, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

            W związku z powyższym  i n f o r m u j ę, że w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania, mogą w Urzędzie Gminy  Gaworzyce, pok. nr 209, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, uwagi i  zastrzeżenia.

 

                                       Wójt

                                                                                                                                                           Jacek Szwagrzyk

 

 

Data publikacji 06.11.2018

Data modyfikacji 07.11.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 20 wizyt