Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 10.01.2018

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie dwóch budynków gospodarczo-mieszkalnych...

Gaworzyce, dnia 10 stycznia 2018r.

GN 6730.11.2017.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zostało zakończone postępowanie w sprawie Decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:

 

Budowa dwóch budynków gospodarczo – mieszkalnych, dwóch budynków garażowych, budynku gospodarczego (teren upraw owoców) wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 648, położonej w Gaworzycach, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających  z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania.

 

Wójt        

(-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 10.01.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 95 wizyt