Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 01.02.2018

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kłobuczynie

Gaworzyce, dnia 1 lutego 2018r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU

IV PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 344/6 O POW. 1042 M2  POŁOŻONEJ W KŁOBUCZYNIE ZAPISANEJ W KW LE1G/00031350/5

 

 

            Komisja przetargowa powołana  Zarządzeniem nr 92/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2017r. w celu przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości informuje, że do przetargu w dniu 1 lutego 2018r. o godz. 1100 przystąpili p. Ewa Szymkowiak i Rafał Piotr Szymkowiak.

 

Cena wywoławcza – 25.900,00 zł netto

W wyniku licytacji nabywcą nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 344/6 o pow. 1042 m2 położonej w Kłobuczynie zapisanej w KW LE1G/00031350/5 zostali:

 

 p. Ewa Szymkowiak i Rafał Piotr Szymkowiak

 

W wyniku licytacji w/w nieruchomość będąca przedmiotem przetargu osiągnęła wartość 32.176,80 zł brutto słownie (trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy).

 

 

 

                                                                       Podpisy Komisji :

 

  1. Anna Młynarczyk                           
  2. Alina Kuntschke-Gabrysz              
  3. Zofia Piwień
  4. Ewa Leszczak                     

 

Data publikacji 01.02.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 131 wizyt