Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 02.03.2018

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce przeznaczonej do dzierżawy

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 28/2018

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 2 marca 2018 r.

 

 

WYKAZ

części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kłobuczyn obręb Kłobuczyn przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

 

Lp.

Numer

działki i określenie w ewidencji gruntów

powierz

w m2 (dzierżawiona)

Nr

Księgi

Wieczystej

 

Położenie

Przeznaczenie w MPZP wsi Kłobuczyn

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Opis nieruchomości

1.

275

(Br-RIVb) o pow.  0,15 ha

140

LE1G/00035805/8

Kłobuczyn Obręb

Kłobuczyn

39 UI – usługi inne (straż pożarna)

Dzierżawa na okres do 3 lat

0,03 zł/1m2 nie mniej niż 20,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/2013 z dnia 15.04.2013r.

zgodnie z Zarządzeniem Wójta

ogród przydomowy

 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głosie Głogowa.

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

Załączniki

  • 43 KB
    02.03.2018 10:58
Data publikacji 02.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 96 wizyt