Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 02.03.2018

Ogłoszenie wykazu nieruchomości (gabinet stomatologiczny) stanowiącego własność Gminy Gaworzyce przeznaczonego do dzierżawy

Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 29/2018

                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                                                               z dnia 2 marca 2018 r.

 

WYKAZ

lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach przy ul. Dworcowej 200 przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy

 

 

Lp.

Nr działki, określenie w ewidencji gruntów, Księga Wieczysta

powierzchnia lokalu użytkowego w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji czynszu

Rodzaj zbycia nieruchomości

1.

dz. nr 1141/11 (Bi) o pow. 976 m2 obręb Gaworzyce

KW LE1G/00057485/8

15,15

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach przy ul. Dworcowej 200

26U – usługi

Lokal wykorzystywany będzie jako gabinet stomatologiczny

31,00 zł/1m2 + obowiązujący podatek VAT

miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca

zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Dzierżawa na okres do 3 lat

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

Załączniki

  • 40 KB
    02.03.2018 11:00
Data publikacji 02.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 89 wizyt