Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 02.03.2018

Wykaz pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego użytkownika na okres do 3 lat

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 30/2018

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 2 marca 2018r.

 

 

WYKAZ

 

pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego użytkownika na okres do 3 lat

 

Lp.

Nr działki, określenie w ewidencji gruntów, Księga Wieczysta

powierzchnia pom. gospodarczego w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji czynszu

Rodzaj zbycia nieruchomości

1.

dz. nr 301/9 (Br-RIVa) o pow. 0,08 ha obręb Gaworzyce

KW LE1G/00023031/4

40,00

Pomieszczenie gospodarcze

3MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

2,50 zł/1m2 + obowiązujący podatek VAT

miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca

zgodnie z Zarządzeniem Wójta

najem na okres do 3 lat

 

 

Najemca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

                                                                                                                                                                   do Zarządzenia Nr 30/2018

                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                                                     z dnia 2 marca 2018 r.

 

WYKAZ

 

części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gaworzyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego użytkownika na okres do 3 lat

 

Lp.

Nr działki, określenie w ewidencji gruntów, Księga Wieczysta

powierzchnia w m2 (dzierżawiona)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji czynszu

Rodzaj zbycia nieruchomości

1.

dz. nr 301/9 (Br-RIVa) o pow. 0,08 ha obręb Gaworzyce

KW LE1G/00023031/4

60,00

grunt przy pomieszczeniu gospodarczym

3MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

1,00 zł/1m2 + obowiązujący podatek VAT

miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca

zgodnie z Zarządzeniem Wójta

najem na okres do 3 lat

 

 

Najemca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

Załączniki

  • 47 KB
    02.03.2018 11:28
Data publikacji 02.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 90 wizyt