Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 06.04.2018

Wynik I przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych - brak wadium

Gaworzyce, dnia 6 kwietnia 2018 r.

 

 

PROTOKÓŁ

ZE SPOTKANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOŁANEJ W CELU PRZEPROWADZENIA I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWNYCH

NR 101/1, 102/2 oraz 105/2 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE KŁOBUCZYN

 

 

Komisja w składzie:

 

  1. Anna Młynarczyk                          - przewodniczący
  2. Alina Kuntschke-Gabrysz             - członek
  3. Zofia Piwień                                  - członek
  4. Ewa Leszczak                               - członek

 

 

 

stwierdziła, że do dnia 5 kwietnia 2018r. nie wpłynęło wadium na nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone numerami: 101/1,102/2 oraz 105/2 w kwocie 3.6000,00 zł położonych w obrębie Kłobuczyn gmina Gaworzyce.

 

            W związku z powyższym I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 10 kwietnia 2018r.  na godz. 1000  nie odbędzie się.

 

 

 

Podpisy Komisji:

1. (-) Anna Młynarczyk

 

2. (-) Alina Kuntschke-Gabrysz

 

3 (-) Zofia Piwień

 

4 (-) Ewa Leszczak

 

 

 

 

Data publikacji 06.04.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 67 wizyt