Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 13.04.2018

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej

Gaworzyce, dnia 13 kwietnia 2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Gaworzyce

o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej oraz miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku, na działce o numerze ewidencyjnym 132/2, położonej w miejscowości Kurów Wielki, obręb Dalków, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

 

Wnioski i uwagi w wyżej wymienionej sprawie można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 13.04.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 85 wizyt