Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 16.05.2018

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Kurowie Wielkim

Gaworzyce, dnia 16 maja 2018r.

 

GN 6733.1.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:

 

Budowa świetlicy wiejskiej oraz miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku, na działce o numerze ewidencyjnym 132/2, położonej w miejscowości Kurów Wielki, obręb Dalków, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających  z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

            Informuję, że zawiadomienie zostanie wywieszone w formie ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, na stronie BIP Gminy Gaworzyce oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Gaworzyce.

 

            Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują strony postępowania.

 

Wójt

                                                                                                               (-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 16.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 54 wizyt