Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 12.06.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.:Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurniki), budynku socjalno-gospodarczego oraz dwóch silosów paszowych

Gaworzyce,  dnia 11 czerwca 2018r.

GN  6730.6.2018

 

wg   rozdzielnika  

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Stosownie do dyspozycji art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m ,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p.n. :

 

 

Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurniki), budynku socjalno-gospodarczego oraz dwóch silosów paszowych wraz z infrastrukturą techniczną na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 27/8, położonej w obrębie geodezyjnym Gaworzyce, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

            W związku z powyższym  i n f o r m u j ę, że w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania, mogą w Urzędzie Gminy  Gaworzyce, pok. nr 2.8, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, uwagi i  zastrzeżenia.

 

         Wójt                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jacek Szwagrzyk

 

 

 

Data publikacji 12.06.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 52 wizyt