Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 13.07.2018

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Decyzja o warunkach zabudowy

Gaworzyce, dnia 13 lipca 2018r.

 

GN 6730.19.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zostało zakończone postępowanie w sprawie Decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym z infrastrukturą towarzyszącą na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 30, położonej w obrębie geodezyjnym Grabik, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających  z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

            Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania.

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

Anita Stangret

 

Data publikacji 13.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 61 wizyt