Ogłoszenia 2019r.

Data publikacji 08.03.2019

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce przeznaczonej do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 8 marca 2019 r.

WYKAZ
części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gaworzyce obręb Gaworzyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

Lp.

Numer

działki i określenie w ewidencji gruntów

powierz

w m2 (dzierżawiona)

Nr

Księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w MPZP

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Opis nieruchomości

1.

1141/16

(Bi) o pow.  0,0481 ha

140

LE1G/00033693/5

Gaworzyce Obręb Gaworzyce

26 UZ – gminny ośrodek zdrowia wraz z apteką

Dzierżawa na okres do 3 lat

0,03 zł/1m2 nie mniej niż 20,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/2013 z dnia 15.04.2013r.

zgodnie z Zarządzeniem Wójta

ogród przydomowy

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głosie Głogowa.

 

Wójt Gminy Gaworzyce


/-/ Jacek Szwagrzyk

 

Załączniki

  • 16.78 KB
    08.03.2019 12:00
Data publikacji 08.03.2019

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 46 wizyt