Rada Gminy

Data publikacji 18.09.2013

Rada Gminy Gaworzyce

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. 

Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez wójta gminy wykonującego jej uchwały.
 
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

Oprócz uchwał Rada Gminy może podejmować czynności proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele i opinie.

 
 
 
W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.
Data publikacji 18.09.2013

Data modyfikacji 06.11.2013
Rejestr zmian
Autor : Renata Dziurman

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 9662 wizyt