Rok 2019

Data publikacji 31.01.2019

Zawiadomienie - nowy termin zakończenia postępowania _ „ Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną w Kłobuczynie"

Gaworzyce, dnia 30 stycznia  2019 r.

 

 

OŚD 6220.1.2018                  

 

ZAWIADOMIENIE

                                                  WÓJTA  GMINY GAWORZYCE

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.  ) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „ Budowa  chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn” na wniosek   Inwestora - Gospodarstwo Rolne, Piotr Klarzyński Dankowice 16, 67-231 Żukowice  informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

Strony postępowania nie wniosły uwag i wniosków do zebranych dowodów i materiałów.

 W związku z powyższym przewidywany termin zakończenia sprawy;  do dnia 28 lutego 2019 r.

 

                                                                                              

                                                                                                Wójt

                                                                                   (  )  Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca- Inwestor
  2. Strony postępowania -wg akt sprawy
  3. a/a.

                                                                                             

Sprawę prowadzi: A. Kuntschke-Gabrysz tel. 76 8 31 62 85 w. 47, e-mail; ign@gaworzyce.com.pl

 

 

Data publikacji 31.01.2019

Data modyfikacji 31.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Alina Kuntschke-Gabrysz

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 120 wizyt