Konsultacje społeczne

Data publikacji 07.03.2019

Programu usuwania azbestu - konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

"Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 2019-2032"

 

Konsultacje trwają od 07 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r.

 

Konsultacje przeprowadza się w formie zgłoszenia uwag i opinii na piśmie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Gaworzyce lub drogą mailową na adres ug@gaworzyce.com.pl

Konsultacje odbywają się na podstawie Uchwały nr V/37/2019 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29.02.2019 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 2019-2032.

 

Załączniki

Data publikacji 07.03.2019

Data modyfikacji 26.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Alina Kuntschke-Gabrysz

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 91 wizyt