Aktualne

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 29.05.2018

"Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce-– 2 zadania: Zadanie 1 pn.: „Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, działka nr 114, obręb 0003 Gostyń,gm. Gaworzyce, odcinek około 0,800 km, Zadanie 2 pn.: „Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. Gaworzyce odcinek około 1,470 km"

Załączniki

Data publikacji 29.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Katarzyna Kubas

Osoba publikująca: Katarzyna Kubas


Statystyka strony: 117 wizyt