Aktualne

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 13.06.2018

Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. Gaworzyce odcinek około 1,470 km"

Załączniki

Data publikacji 13.06.2018

Rejestr zmian
Autor : Katarzyna Kubas

Osoba publikująca: Katarzyna Kubas


Statystyka strony: 185 wizyt