Aktualne

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 29.06.2018

Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce z podziałem na dwie części: Część nr 1 : „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000 - 0+200 (działka nr 1011) [intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.] Część nr 2: „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000+0+330 ( dz. nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24 część) [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017]

Załączniki

Data publikacji 29.06.2018

Rejestr zmian
Autor : Katarzyna Kubas

Osoba publikująca: Katarzyna Kubas


Statystyka strony: 114 wizyt