Aktualne

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 06.07.2018

Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce z podziałem na dwie części:Część nr 1: „Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000_ 0+540 (działki numer 196,274,277) [intensywne opady deszczu, lipiec 2016 r.]” Część nr 2: „Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych, działki nr: 114, obręb 0003 Gostyń, gm. Gaworzyce, odcinek około 0,800 km”

Załączniki

Data publikacji 06.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Katarzyna Kubas

Osoba publikująca: Katarzyna Kubas


Statystyka strony: 114 wizyt