Aktualne

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 12.07.2018

Udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu długoterminowego w kwocie 4.388.423,10 zł

„Udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu długoterminowego w kwocie 4.388.423,10 zł w tym: 1. kwota 2.765.196,64 zł na sfinansowanie: a) planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 1.075.186,13 zł w związku z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach”b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 290.150,51 zł,c) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości 1.399.860,00 zł. 2. kwota 1.623.226,46 zł na sfinansowanie:a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.023.087,46 zł,b) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości 600.139,00 zł.”

Załączniki

Data publikacji 12.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Katarzyna Kubas

Osoba publikująca: Katarzyna Kubas


Statystyka strony: 177 wizyt