Uzupełniające do RG 2018

Data publikacji 08.01.2018

Obwieszczenie WG o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym Nr 7 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 9 stycznia 2018r.

o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym Nr 7 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach.

 

 

Na podstawie art.422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (tj. z 2017 poz.15 ze zm./ Wójt Gminy Gaworzyce podaje do wiadomości wyborców numer okręgu wyborczego, jego granice, liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym Nr 7 zarządzonych na dzień 25 marca 2018r.

 

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

7

Sołectwo Koźlice: nr 2-27, 62-66A, nieparzyste nr 71-75, 76-79


 

1

 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy w Gaworzycach ul.Okrężna 85 pok.nr 21.

 

 

 

Wójt Gminy

Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 08.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 91 wizyt