Rok 2017

Data publikacji 28.03.2017

Zarządzenie nr 22/2017 - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016r.

Załączniki

Data publikacji 28.03.2017

Rejestr zmian
Autor : Edyta Zielonka

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 163 wizyt