Rok 2017

Data publikacji 05.07.2017

Zarządzenie nr 43/2017 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Gaworzycach

ZARZĄDZENIE nr  43/2017

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia  30 czerwca  2017r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego
w Gaworzycach

 

            Na podstawie art. 36a, ust. 1 i 2 w zw. z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Gaworzycach ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 35/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 24 maja 2017r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                        Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 05.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Lucyna Gaj

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 108 wizyt