Rok 2017

Data publikacji 06.10.2017

Zarządzenie nr 66/2017 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert

Załączniki

Data publikacji 06.10.2017

Rejestr zmian
Autor: Joanna Brodowska

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 87 wizyt