Rok 2017

Data publikacji 07.12.2017

Zarządzenie nr 86/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG

ZARZĄDZENIE NR 86/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 6 grudnia  2017

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gaworzycach.

 

 

                Na podstawie § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gaworzycach oraz na wolne  stanowiska kierownicze w gminnych jednostkach organizacyjnych, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia    Nr 44/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Gminy

w Gaworzycach oraz na wolne  stanowiska kierownicze w  gminnych  jednostkach organizacyjnych /ze zm./  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołać Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:

 

1.Anita Stangret  – Przewodniczący Komisji

2.Bogusława Samul – Członek Komisji

3.Elżbieta Stroka     –  Członek Komisji

4.Elżbieta  Moszkowicz – Członek Komisji.

 

§ 2

1.Komisja wymieniona w § 1 dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych nadesłanych przez

   kandydatów, dokonuje oceny przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego, przeprowadza rozmowę

   kwalifikacyjną z kandydatami, sporządza protokół  z przeprowadzonego naboru na wnioskowane

   urzędnicze stanowisko ds. inwestycji.

2.Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne  urzędnicze stanowisko

   ds. inwestycji.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Gaworzyce

                                                                                                        Jacek Szwagrzyk

 

 

 

Data publikacji 07.12.2017

Rejestr zmian
Autor : Anita Stangret

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 273 wizyt