Rok 2018

Data publikacji 09.07.2018

Zarządzenie nr 67/2018 w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich w obrębie 0005 Kłobuczyn gmina Gaworzyce

                                                      

                                           

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia  05 lipca  2018 r.

 

 

 

w sprawie :  powołania  zespołu do szacowania szkód łowieckich w obrębie 0005 Kłobuczyn gmina Gaworzyce.

       Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000 )  oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1295,60 z 2018r. 50,650,651) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję zespól do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę  na działce numer 339 położonej w  obrębie 0005 Kłobuczyn, w składzie :

 

1) osoba fizyczna*                           – przedstawiciel Kola Łowieckiego „ Jaźwiec „ Radwanice

2) osoba fizyczna*                           – przedstawiciel Kola Łowieckiego „ Jaźwiec „ Radwanice

3) Sławomir Mamzer                      – sołtys sołectwa Kłobuczyn,

4) osoba fizyczna*                           – właściciel nieruchomości,

5) Alina Kuntschke-Gabrysz          – przedstawiciel Urzędu Gminy w Gaworzycach,

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

                                                                                               Wójt

                                                                              (   )  Jacek Szwagrzyk

 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Data publikacji 09.07.2018

Data modyfikacji 23.07.2018
Rejestr zmian
Autor : Alina Kuntschke-Gabrysz

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 92 wizyt