Urząd Gminy Gaworzyce

Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Metadane

Data publikacji : 06.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry