Urząd Gminy Gaworzyce
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 14:13

WITAMY  W  BIULETYNIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ  GMINY  GAWORZYCE   

 

https://epuap.gov.pl/eprThemeStandardStatic/themes/standard/images/epuap2/_logo.png

Informacje o usługach świadczonych w Urzędzie Gminy w Gaworzycach w języku migowym: https://www.youtube.com/watch?v=ureXNypMkZ4

Informacja o Urzędzie Gminy w języku łatwym do czytania (ETR)

Informacja o Urzędzie Gminy w tekście odczytywalnym maszynowo

ELEKTRONICZNA  SKRZYNKA  PODAWCZA:   /45ibv62lo3/skrytka

Kod TERYT gminy 0216022
 
URZĄD GMINY W GAWORZYCACH
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce

tel. (76) 8316285,    fax (76) 8316286
e-mail:  ug@gaworzyce.com.pl
strona internetowa gminy:  www.gaworzyce.com.pl
 
 
Godziny otwarcia Urzędu Gminy:
 • Poniedziałek - 7:00 - 15:00
 • Wtorek - 8:00 - 16:00
 • Środa - 7:00 - 15:00
 • Czwartek - 7:00 - 15:00
 • Piątek - 7:00 - 15:00
 
KASA w Urzędzie Gminy (pokój 205)
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UG.
 
NR konta bankowego:
21 8649 1060 2007 7001 1223 0007
Bank Spółdzielczy w Legnicy
Oddział w Gaworzycach
ul. Bankowa 189B
 
Urząd Gminy:
NIP: 693-12-46-485          REGON: 000533890
 
Gmina:
NIP: 692-22-55-154          REGON: 390647587
 • Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 13:30-16:15
 • Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 7:00 do 8:00 (pokój nr 207)
 
OCHRONA   DANYCH

W Urzędzie Gminy w Gaworzycach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Inspektorem jest Pan Stanisław Rozwadowski (tel. do kontaktu 728706901) a jego zastępcą jest Pan Piotr Leśniewicz (tel. do kontaktu 667941610). Ponadto z IOD można się kontaktować:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
 • przez e-mail:  iodo@gaworzyce.com.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

......

Informujemy, że podane adresy poczty elektronicznej mają charakter techniczny i pomocniczy w załatwianiu spraw. Wysłanie wiadomości na adres email nie gwarantuje, że wiadomość zostanie otrzymana, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości generowanej przez systemy pocztowe ze względu na na funkcjonujące w jednostce filtry antyspamowe i antywirusowe. W celu uniknięcia potraktowania przesyłanej wiadomości jako spam należy w temacie lub nagłówku wiadomości zawrzeć informacje o adresacie wiadomości np. Urząd Gminy w Gaworzycach lub Gmina Gaworzyce. Bezwzględnie zaleca się kontaktowanie z Urzędem poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  na elektronicznej platformie usług publicznych.
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
 • wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznych w miejscach ogólnodostępnych,
 • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy,
 • udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Gaworzyce (art. 10 ust. 1 ustawy).
do góry