Urząd Gminy Gaworzyce

W Y K A Z nieruchomości gruntowych niezabudowanych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 1

do Zarządzenia  Nr 69/2013

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 31 października 2013r.

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce  położonych w Gaworzycach, gmina Gaworzyce oznaczonych numerem ewidencyjnym 1141/21 i 1141/22 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

           

 

Lp.

Położenie

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Nr

Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

w planie MPZP

Rodzaj zbycia

Cena

nieruchomości netto

(zł)

Opis

nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

7.

8.

1.

Gaworzyce

dz. nr

1141/21 1141/22

 

 

555

302

35061

12 MN/UC – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/usługi komercyjne.

Przetarg nieograniczony

 

 

20.313,00

   8.577,00

Razem 28.890,00

Działki niezabudowane

                       

Uwaga: Nieruchomości zostaną sprzedane łącznie.

 

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz na stronie internetowej Gminy Gaworzyce sbip.pl/ngaworzyce przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

 

Wójt

                                                                                  (-) Jacek Szwagrzyk

 

Metadane

Data publikacji : 31.10.2013
Data modyfikacji : 31.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry