Urząd Gminy Gaworzyce

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - w miejscowości Kłobuczyn

Załącznik nr 1

do Zarządzenia  Nr 71/2013

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 12 listopada 2013r.

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce  położonej w Kłobuczynie, gmina Gaworzyce oznaczonej numerem ewidencyjnym 344/9 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

           

 

Lp.

Położenie

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Nr

Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

w planie MPZP

Rodzaj zbycia

Cena

nieruchomości netto

(zł)

Opis

nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

7.

8.

1.

Kłobuczyn dz. nr 344/9

1169

LE1G/00031350/5

7MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/ usługi komercyjne.

Przetarg nieograniczony

33.422,00

Działka niezabudowana

                       

 

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

 

Wójt

                                                                                  (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.11.2013
Data modyfikacji : 12.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry